Warunki Użytkowania

1. Warunki

Wchodząc na tę stronę internetową zgadzasz się przestrzegać Warunków Użytkowania obowiązujących na tej stronie, wraz ze wszystkimi związanymi prawami i regulacjami. Wyrażasz również zgodę na to, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie jakichkolwiek stosownych przepisów lokalnych. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, użytkowanie i dostęp do tej strony jest Tobie zabronione. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i znakami towarowymi.

2. Licencja Użytkowania

a. Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Spółki Wymiany Walutowej Bendix (Bendix Foreign Exchange Corporation) na użytek osobisty, niekomercyjny, tylko do wglądu. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności. W ramach tej licencji nie możesz:
      i. Modyfikować lub kopiować materiałów;
      ii. Wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub pokazów publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);
      iii. Próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Spółki Wymiany Walutowej Bendix;
      iv. Usuwać jakichkolwiek zapisów o prawach własności lub innych oznaczeń własności z materiałów; albo
      v. Przesyłać materiałów do jakiejkolwiek innej osoby lub tworzyć kopię („mirror”) tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze
b. Licencja ta wygaśnie automatycznie w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Spółkę Wymiany Walutowej Bendix w dowolnym momencie. W chwili zakończenia wyświetlania tych materiałów przez Ciebie lub w momencie wygaśnięcia tej licencji, jesteś zmuszony do usunięcia jakichkolwiek pobranych materiałów będących w Twoim posiadaniu czy to w postaci elektronicznej czy drukowanej.

3. Zrzeczenie

a. Materiały na stronie internetowej Spółki Wymiany Walutowej Bendix są udostępnione w swoim obecnym stanie. Spółka Wymiany Walutowej Bendix nie udziela żadnych gwarancji, formalnych lub domniemanych, a także niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki: zbywalności lub przydatności do konkretnego celu lub pogwałcenia nienaruszalności własności intelektualnej lub inne warunki łamania prawa. Ponadto Spółka Wymiany Walutowej Bendix nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych rezultatów lub niezawodności użytkowania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnosząc się do takich materiałów lub na jakiejkolwiek ze stron mających linki do tej strony.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Spółka Wymiany Walutowej Bendix ani też jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (włączając, między innymi, szkody spowodowane utratą danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania bądź też niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Spółki Wymiany Walutowej Bendix. Nawet jeśli Spółka Wymiany Walutowej Bendix lub też upoważniony przez Spółkę Wymiany Walutowej Bendix przedstawiciel został powiadomiony słownie lub na piśmie o ewentualności takiej szkody. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia w domniemanych gwarancjach albo ograniczenia odpowiedzialności za celowe lub przypadkowe szkody, te ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie.

5. Korekty i Errata

Materiały znajdujące się na stronie Spółki Wymiany Walutowej Bendix mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Spółka Wymiany Walutowej Bendix nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Spółka Wymiany Walutowej Bendix może bez uprzedzenia i w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w materiałach zawartych na jej stronie internetowej. Spółka Wymiany Walutowej Bendix nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Spółka Wymiany Walutowej Bendix nie oceniła wszystkich odnośników do stron połączonych ze swoją stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek ze stron zewnętrznych w swoich odnośnikach. Zamieszczenie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza, żę Spółka Wymiany Walutowej Bendix popiera jakąkolwiek z zamieszczonych stron. Korzystanie z jakiejkolwiek z załączonych w ten sposób stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje Warunków Korzystania z Serwisu

Spółka Wymiany Walutowej Bendix może zmienić te warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej akceptujesz przestrzeganie bieżącej wersji tych warunków.

8. Obowiązujące Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Spółki Wymiany Walutowej Bendix podlegają prawom prowincji Ontario bez względu na ich konflikt z przepisami prawa.