Przekazy Pieniężne

Najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem  na przesyłanie pieniędzy na całym świecie jest nasza usługa przekazów pieniężnych. Oferowana przez nas usługa przekazów pieniężnych sprawia, że zarówno jednorazowe jak i wielokrotne płatności stają się proste i skuteczne. Dzięki naszej rozbudowanej sieci współpracujących banków, wychodzące przelewy mogą być dostarczone do każdego odbiorcy na świecie.  Dodatkowo, sieć zagranicznych kont może odbierać fundusze w Twoim imieniu, jak również przyspieszyć odbiór płatności przychodzących.