Zlecenia Rynkowe

Handel na Giełdzie Wymiany Walutowej odbywa się przez 24 godziny na dobę. Rozumiemy, jak ważne dla naszych klientów jest to, aby realizować zlecenia w ich cenach docelowych i w odpowiednim czasie. Bendix wykorzystuje globalną sieć do obserwowania i wykonywania tych zleceń, nawet poza Północno-Amerykańskimi godzinami pracy.

Chart

Bendix posiada następujące strategie zarządzania ryzykiem, aby zoptymalizować twoje zdolności zabezpieczenia.

  • Zlecenia Stałe
  • Zlecenia Nocne
  • Zlecenia Stop Loss
  • Zlecenia Limitowane
  • Good till Cancelled Orders (G.T.C.)

Zlecenie Stałe

Zlecenie stałe powstaje, kiedy klient podaje nam swoją cenę docelową, transakcja jest wykonywana automatycznie, w którym to momencie klient jest zawiadamiany przez osobe zajmującą się jego kontem, aby zorganizować odpowiednie rozliczenie. Zlecenie WDA musi określać czy zamówie jest GTC (co znaczy ważne, aż nie zostanie odwołane) albo czy zamówienie jest dzienne (od 9 do 17). Wszystkie zlecenia stałe są przekazywane do międzybankowego tradera i umieszczane na bieżąco pod jego obserwacją giełdy.

Zlecenia Nocne

Zlecenia Nocne, pomimo że wydają się podobne do zleceń stałych, to wykorzystuje się je głównie do redukcji niepewności na Europejskim i Azjatyckim rynku, aby skupować lub sprzedawać kontrakty po pożądanych lub docelowych cenach, które nie mogłyby zostać osiągnięte w systemie Północnoamerykańskim. Nocne godziny handlu to czas pomiędzy 18 a 20 godziną. Wszystkie zamówienia mogą być zbierane przez telefon.

Zlecenia Stop Loss

Zlecenia Stop Loss w rzeczywistości są narzędziem ochrony zysku i minimalizacji ryzyka klienta. W tym rodzaju zlecenia, uzgodniony zostaje minimalny lub maksymalny kurs. W ten sposób, gdy rynek przejdzie ponad lub poniżej linii stop loss, wtedy zlecenie klienta jest natychmiast wykonywane po najbliższej dostępnej cenie. Ten rodzaj zlecenia działa jak siatka bezpieczeństwa, która chroni klientów przed skrajną niestabilnością rynkową.

Zlecenia Limitowane

Zlecenia Limitowane są dokładnym przeciwieństwem zleceń Stop Loss. W zleceniu z limitem, klient podaje traderowi pożądaną ceną zakupu lub sprzedaży po cenie, która nie jest natychmiast dostępna, ale klient dąży do zoptymalizowania jego strategii przez osiągnięcie pożądanego kursu. Zlecenie limitowane i zlecenie stop loss są dziennymi zleceniami, co znaczy, że po zakończeniu sesji giełdowej, mogą być przekształcone w zlecenia bieżące. Jeżeli nie zostały przekształcone w zlecenia bierzące, tego typu zlecenia muszą zostać ponowione na następnej sesji jako nowe zlecenia.

Zlecenia Good till Cancelled (G.T.C.)

Zlecenia G.T.C. są zleceniami, które są aktualne do momentu wycofania przez klienta. Zlecenia te pozostaną aktualne na dłużej niż jeden dzień roboczy i są w pełnej mocy, do momentu odwołania przez klienta. Zlecenia G.T.C. mogą zostać zastosowane do Stop Loss lub Zleceń Limitu.