Czeki Zagraniczne

Various Currencies

Niektórzy klienci wolą wysyłać Czeki Zagraniczne swoim dostawcom, zamiast przelewać fundusze bezpośrednio na ich konta. W przeciwieństwie do płatności bezpośrednich, czeki nie wymagają opłat.

Czek zagraniczny to rodzaj czeku określonego w walucie obcej, który pobierany jest z funduszy zdeponowanych w zagranicznym banku. Czeki zagraniczne realizowane są lokalnie w kraju pochodzenia beneficjenta i są jedną z najwygodniejszych i ekonomicznie korzystnych metod dokonywania płatności zagranicznych. Rozwiązania Bendix Foreign Exchange & Payment oferują czeki zagraniczne w bogatej ofercie różnych walut.